10 Eyl 2020
Sera ısıtmasında en önemlisi ısının sera içinde dengeli olarak dağılmasıdır. Sera ısıtma sisteminin özellikleri. Sistem, dış hava sıcaklığına bağlı olmadan sera içi sıcaklığını istenilen sınırlar içinde tutabilmeli,Isı sera içinde dengeli olarak dağılmalı,Sık arızalanmamalı,Kolay yakıt sağlanabilmeli,

Verimli çalıştırılabilmeli,

Maliyet ve yakıt masrafları az olmalıdır.
Seraların örtü malzemesi olan cam ve plastiğin ısı geçirme özelliğinin yüksek olması nedeniyle seralar çabuk ısınır ve çabuk soğurlar, Serada bitkinin iyi bir şekilde gelişebilmesi için seranın sıcaklığı düştüğü zaman sera içine ısı verilmesi gerekmektedir. Sera Isıtma detayları:

Seraya verilecek ısının miktarı

Sera dışındaki hava sıcaklığına,

Sera içinde istenilen sıcaklık derecesine,

Seranın dış yüzeylerinin toplam alanına,

Sera örtü malzemesinin tipine ve kat sayısına,

Seranın yapı kalitesine bağlı olarak değişir.
Seraların bulunduğu yerde çevre sıcaklığının en düşük olduğu zamanlarda, sera içinin istenilen sıcaklık derecesinde (15-20C) tutulabilmesi için seranın ısıtılması gerekir. Bu şekilde ısıtma fazla pahalı olacağından sera içi sıcaklığı bir süre 7-10C’ de tutulabilir. Bu sıcaklık derecelerinde bitkilerin gelişme hızı yavaşlasa bile, bitki yetiştiriciliği yönünden sakıncalı sayılmayabilir.
Seralarda Kullanılan Isıtma Yöntemleri:

Kaloriferli ısıtma,
Sıcak havayla ısıtma: Isıtılmış havanın belli aralıklarla küçük delikleri bulunan ince polietilenden yapılmış boru kanallara, bir basınç altında sürekli olarak gönderilmesi ilkesine dayanır.içerideki ürün için pek verimli degildir.

Doğal enerji kaynaklarından yararlanarak ısıtma (jeotermal yer altı suları)

Elektrik enerjisiyle ısıtma

Atık enerjiden yararlanarak ısıtma (bioğaz)

SERALARIN SOĞUTULMASI
Havalandırma
Sera Havalandırmasının Nedenleri:

Oksijen ve karbondioksit dengelemesi

Sera içi sıcaklığının dengelenmesi

Güneşlenmeyle ortaya çıkan yüksek ısının sera dışına atılması,

Nemin dengelenmesi,

Havalandırma sisteminin özellikleri

Havalandırma sistemi bitkiler üzerine bir hava hareketi oluşturabilmeli ve bu hareket bitki üstü boşlukta olmalı,

Seraya giren taze hava doğrudan bitkileri çarpmamalı,

Havalandırma elemanı sağlam olmalı ve iyice kapanabilmeli, (böylece hava değişimi ile ısı kaybı az olur.)

Havalandırma sistemi dış etkilerle açılıp kapanmamalı,

Havalandırma açıklıkları yeterince büyük olmalı,

Havalandırma düzeni işletmede teknik sorunlar yaratmayacak az bir kuvvetle açılıp kapanabilecek durumda olmalıdır.

Seraların genişliği
Seraların genişliği, bitki sıraları arasındaki uzaklığa ve bitki sırasının boyuna sera çatı şekline yetiştirilecek bitki türüne ve miktarına, serada çalışabilecek işçi sayısına ve sera kurulacak alanın büyüklüğüne göre değişir.
Bu etkenler düşünüldüğünde, bir bireysel seranın taban alanı en çok 400-500 m2 genişliği ise 9 -12 m arasında olmalıdır. Sera genişliğinin 3 ve 3 ün katları olacak şekilde ayarlanırsa, sera iç planlaması kolay olur. Çatı genişliğinin ise cam örtülü seralarda 9-12m, plastik örtülerde ise 6-9m arasında olması tavsiye edilir.

Seraların Uzunluğu

Sera boylarının fazla uzun olması, ısının sera içerisinde homojen olarak dağılımını engellemektedir. Buna karşılık çok kısa seralarda ise hareket ve çalışma zorluğu vardır. Bu nedenlerle sera uzunluğunun 40 -100 m dolayında olması gerekir.

Seraların Yüksekliği

Sera yüksekliğini; yetiştirilecek bitki boyu, türü ve miktarına, Sera içinde işçiliğin rahatça yapılabilme yüksekliğine, civar iklim şartlarına, bağlı olarak değişir. Ortalama Sera yüksekliği 6 mt civarında olmalıdır. Eğer Serada makine kullanımı düşünüyorsa, sera yüksekliğini daha yüksek tutulabilir. İç mekan süs bitkileri ve diğer süs bitkilerinin yetiştirildiği seralar en az 3,5 metre olmalıdır.

[yukarı]